Підтримка online
Помилка: Сервіс WebRTC не підтримується Шановний клієнт!
 не підтримується. Для того щоб скористатись сервісом, використовуйте один з підтримуваних браузерів, наведених в таблиці:
  MS
Windows
IOS MacOs Android
Chrome Сервіс WebRTC підтримується Сервіс WebRTC тимчасово не підтримується Сервіс WebRTC підтримується Сервіс WebRTC підтримується
Firefox Сервіс WebRTC підтримується Сервіс WebRTC тимчасово не підтримується Сервіс WebRTC підтримується Сервіс WebRTC тимчасово не підтримується
Opera Сервіс WebRTC підтримується Сервіс WebRTC тимчасово не підтримується Сервіс WebRTC тимчасово не підтримується Сервіс WebRTC підтримується
Safari Сервіс WebRTC не підтримується Сервіс WebRTC підтримується Сервіс WebRTC підтримується Сервіс WebRTC не підтримується
MS Edge Сервіс WebRTC тимчасово не підтримується Сервіс WebRTC не підтримується Сервіс WebRTC не підтримується Сервіс WebRTC не підтримується
MS IE Сервіс WebRTC не підтримується Сервіс WebRTC не підтримується Сервіс WebRTC не підтримується Сервіс WebRTC не підтримується

Сервіс WebRTC підтримується підтримує

Сервіс WebRTC не підтримується не підтримує

Сервіс WebRTC тимчасово не підтримується тимчасово не підтримує

Послуги з торгівлі цінними паперами


АТ “Ощадбанк” має багаторічний досвід роботи на ринку цінних паперів та надає повний спектр послуг для фізичних та юридичних осіб на підставі таких ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

 • серія АЕ № 642066 від 19.06.2015 року на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління цінними паперами;
 • серія АЕ № 642065 від 19.06.2015 року на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – андеррайтинг;
 • серія АЕ № 642064 від 19.06.2015 року на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – дилерська діяльність;
 • серія АЕ № 642063 від 19.06.2015 року на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – брокерська діяльність.

АТ „Ощадбанк” є членом асоціації «Українські фондові торговці» та акредитрований на таких фондових біржах:

 • ПФТС;
 • Українська біржа;
 • Українська фондова біржа;
 • Українська міжбанківська валютна біржа.

АТ „Ощадбанк” є найбільшим оператором ринку державних цінних паперів, має статус первинного дилера на ринку облігацій внутрішньої державної позики і утримує лідируючі позиції на ринку корпоративних цінних паперів.

Як торговець цінними паперами банк надає такі послуги:

 • операції з державними цінними паперами:
  • купівля-продаж облігацій внутрішньої державної позики у власний портфель;
  • купівля-продаж облігацій внутрішньої державної позики для клієнтів за договорами доручення, комісії або договорами про брокерське обслуговування;
  • операції РЕПО з переходом права власності під заставу ОВДП на строк до 31 дня;
  • операції РЕПО без переходу права власності під заставу ОВДП на строк до 31 дня;

 • операції з корпоративними облігаціями, муніципальними облігаціями та облігаціями банків:
  • купівля-продаж корпоративних облігацій та облігацій банків за дорученням клієнта;
  • андеррайтинг корпоративних та муніципальних облігацій;
  • підтримка котирування корпоративних облігацій та облігацій банків у торгових системах;
  • операції з векселями:
  • купівля-продаж векселів за дорученням клієнта;
  • врахування векселів;
  • авалювання векселів;
  • інкасування векселів;
  • доміциляція векселів;

 • операції з акціями:
  • купівля-продаж акцій за дорученням клієнта.

Управління ринків капіталу (державні цінні папери, облігації банків)

Телефони: (044) 247-85-16

Відділ вкладень у недержавні цінні папери (облігації підприємств, векселі, інше)

Телефон: (044) 247-85-67