Грейс-період за операціями в мережі Інтернет до 92 днів

З 25.12.2020 року до 26.03.2021 року (включно) діють акційні умови, протягом яких тривалість Грейс-періоду становить до 92 днів. Згодою Клієнта на участь в акційних умовах є факт здійснення Клієнтом операції розрахунку Платіжною карткою за рахунок кредитних коштів за товари та послуги в мережі інтернет. Детальна інформація щодо акційних умов наведена тут (Таблиця 1).

 

Інформація щодо акційних умов застосування Грейс-періоду

Період проведення акції

З 25 грудня 2020 року по 26 березня 2021 року включно

Банківські продукти, за Кредитами яких діють акційні умови

БП «Моя кредитка» на умовах тарифного пакету «Мій комфорт» або тарифного пакету «MORE»

Тривалість

Грейс-періоду протягом акційних умов

Проценти за користування кредитними коштами/комісійна винагорода за обслуговування кредиту (в разі наявності) нараховуються за ставкою 0,001% річних до 92 днів (з моменту здійснення розрахунку за товари та послуги до останнього робочого дня другого Розрахункового періоду)

Умови застосування Грейс-періоду 

Грейс-період застосовується за умови виконання вимог пп.1.18.6 пункту 1.18 ЧАСТИНИ І Розділу ХХІІ «ЗАГАЛЬНІ УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ» ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ ДКБО, а саме:

    • повного повернення Клієнтом суми загальної заборгованості за Кредитом, наданим Клієнту як розрахунок за товари та послуги в мережі Інтернет за відповідний Розрахунковий період,
    • сплати нарахованих процентів за користування Кредитом/комісійної винагороди за обслуговування Кредиту в повному обсязі/нарахованих комісій та інших платежів, передбачених Договором,
    • сплати Обов’язкового щомісячного платежу по Кредиту.

Вид операцій, за якими застосовуються акційні умови

Безготівкові операції розрахунку з використанням Платіжної картки за рахунок Кредиту за товари та послуги в мережі Інтернет.

21.01.2021