Клієнт має знати:
Розгорнути Згорнути
  • У клієнта є можливість достроково повернути кредит.
  • Штрафні санкції за дострокове повернення кредиту відсутні.
  • Договір про споживчий кредит може бути змінений або розірваний за взаємною згодою Сторін або у випадках, прямо визначених законодавством.
  • Будь-які зміни до договору про споживчий кредит, а також розірвання договору про споживчий кредит оформляються у вигляді додаткових договорів до договору про споживчий кредит.
  • У разі невиконання клієнтом обов'язків за договором Банк, відповідно до умов укладеного договору та діючого законодавства, має право вимагати відшкодування завданих збитків у вигляді неустойки (штраф, пеня).
  • Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом У клієнта є можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.