Доступна іпотека 7%

Урядова програма за ініціативи Президента України. Реалізується через Фонд розвитку підприємництва.

Умови обслуговування

Строк кредиту

від 1 до 20 років

Компенсаційна процентна ставка

7%

сплачується Позичальником

Реальна процентна ставка

9,02%

загальні витрати за кредитом

Спосіб погашення

рівними частинами

Базова процентна ставка (БПС)

UIRD 12М + 4,5%

у разі порушення Позичальником умов Договору / Програми

з 1 січня 2023 року компенсація частини процентної ставки за кредитами позичальників, які отримали кредит за державною програмою іпотечного кредитування «Доступна іпотека 7%» до 31 грудня 2022 р. та не втратили право на подальше її отримання, здійснюється приватним акціонерним товариством “Українська фінансова житлова компанія” (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 р. № 1397  «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення доступного іпотечного кредитування громадян України»)

Важлива інформація

Базова процентна ставка (БПС) у разі порушення Позичальником умов Договору / Програми

UIRD 12М + 4,5%


"UIRD 12M" - Індекс UIRD на строк 12 місяців, що діє на дату надання консультації/укладання відповідного договору про споживчий кредит та відповідну дату перегляду розміру БПС.

Для розрахунку БПС застосовуєтьс Індекс UIRD на строк 12 місяців, який розрахований і оприлюднений станом на 2 число календарного місяця, який передається календарному місяцю, в якому надається консультації/укладається відповідний договір про споживчий кредит.

У разі, якщо таке 2 число є вихідним та/або святковим, та/або неробочим днем, застосовується значення UIRD 12M, встановлене станом на останній робочий день що передує такому 2 числу.

"4,5%" - маржа за кредитом, що залишається незмінною протягом всього терміну дії договору про споживчий кредит.

Позичальник може втратити право на отримання компенсації
  • У разі надання недостовірної або недійсної інформації (у тому числі щодо відсутності чинних договорів з фінансування (інвестування) будівництва житлової нерухомості та/або майнових прав на об’єкти незавершеного будівництва житлової нерухомості), що призвело до виплати коштів Компенсації на користь Позичальника, який не мав права на отримання такої Компенсації.

    Важливо! З дати виявлення Банком та/або Фондом факту надання Позичальником недостовірної або недійсної інформації, що призвело до виплати коштів Компенсації на користь Позичальника, який не мав права на отримання такої Компенсації, Позичальник, на виконання п. 29 Порядку, зобов’язаний повернути Фонду таку незаконно отриману ним Компенсацію.

  • У разі порушення більше ніж на 30 календарних днів зобов’язання за іпотечним кредитом щодо своєчасного повернення кредиту або його частини та/або щодо своєчасної сплати Позичальником частини нарахованих процентів у розмірі Компенсаційної процентної ставки. Сплата Компенсації процентів відновлюється у разі погашення Позичальником заборгованості за кредитом не більше ніж через 90 календарних днів з дня порушення зобов’язання або у разі здійснення Банком та Позичальником реструктуризації простроченої ним заборгованості.

  • У разі порушення зобов’язання за кредитом понад 90 календарних днів.

Потенційний позичальник має знати

Погашення кредиту здійснюється щомісяця, проценти нараховуються на залишок кредиту, сплачуються щомісяця рівними частинами. Позичальник повинен забезпечити поповнення поточного рахунку коштами у розмірі Компенсаційної ставки або Базової процентної ставки та тіло кредиту до 9 числа (включно) кожного місяця.

Попередження

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання послуги з надання кредиту (крім надання пакета банківських послуг).

У разі невиконання клієнтом обов'язків за договором Банк, відповідно до умов укладеного договору та діючого законодавства, має право вимагати відшкодування завданих збитків у вигляді неустойки (штраф, пеня).

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

У клієнта є можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Зверніть увагу, у нас є багато цікавих послуг

Мікрокредити для бізнесу
До 5 мільйонів гривень на розвиток власної справи, за 5 днів і мінімальним пакетом документів
Моя кредитка
Картка з лімітом до 250 000 гривень, людяним пільговим періодом та можливістю зняти готівку хоть в Парижі, хоть в Непалі
Агрокредити
Знижена відсоткова ставка. Строком до 5 років. На будь-які потреби. І це не жарти. Все дюже сурйозно