Співпраця з колекторськими компаніями

Колекторські компанії по роботі з проблемною заборгованістю діють в рамках чинного закону України, згідно правил по роботі з боржниками

Оголошення про проведення відбору колекторських компаній

1. Інформація про Замовника:

1.1. Найменування: Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України».

1.2. Код ЄДРПОУ: 00032129.

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, 01001.

2. Предмет відбору:

Послуги, що передбачають повернення проблемної заборгованості за незабезпеченими кредитами / несанкціонованими овердрафтами (далі - актив) в результаті здійснення дистанційних комунікацій з позичальниками та іншими пов’язаними з ними особами (далі – Послуги).\

3. Інформація про об’єкт, щодо якого передбачається отримання послуг:

3.1. Вид кредитних продуктів: Кредит на придбання товарів, Кеш кредит, Кредит під поруку, Кредит за картковим рахунком та Несанкціоновані овердрафти (разом – незабезпечені кредити).

3.2. Характеристика та основні параметри портфелю: в блоці "Документи"

4. Строк для надання кваліфікаційних пропозицій: до 02.02.2023 (включно).

Документи мають бути надані в паперовому та електронному вигляді (шляхом передачі на електронному носії інформації).

5. Адреса для надання кваліфікаційних пропозицій м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

6. Посадова особа Замовника, яка забезпечує комунікації з учасниками: Григоренко Олена Миколаївна, тел. (044) 247-37-45

Додатки до оголошення:

  1. Правила відбору колекторських компаній.
  2. Критерії відбору колекторських компаній.
  3. Перелік документів на підтвердження відповідності вимогам.
  4. Типова форма договору про надання послуг.

Додатки дивіться в блоці "Документи"

Документи

Колекторські компанії, що працюють з
АТ «Ощадбанк»

Триває відбір колекторських компаній

Порядок взаємодії зі споживачами фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості
(вимоги щодо етичної поведінки)

Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю

За рішенням АТ «Ощадбанк», право вимоги за договором про споживчий кредит може бути відступлено новому кредитору.

Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит здійснюється відповідно до цивільного законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про споживче кредитування» (далі – Закон).

У разі відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитору, АТ «Ощадбанк» повідомляє про це споживача у спосіб, визначений частиною першою статті 25 Закону та передбачений договором про споживчий кредит, та повідомляє про передачу новому кредитору персональних даних споживача, а також надає споживачу інформацію про нового кредитора (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, місцезнаходження, інформацію для здійснення зв’язку - номер телефону, адресу, адресу електронної пошти).

 

Умови, за яких кредитодавець розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю

АТ «Ощадбанк» може розпочати діяльність з врегулювання простроченої заборгованості, в тому числі шляхом відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит, новому кредитодавцю, починаючи з першого дня виникнення прострочення виконання грошового зобов’язання споживача.

 

Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості

Погашення простроченої заборгованості здійснюється в порядку визначеному умовами укладеного зі споживачем фінансових послуг договору.

Способи погашення простроченої заборгованості:

  • термінали самообслуговування;
  • система «Ощад 24/7»;
  • каси АТ «Ощадбанк».

Реквізити для оплати заборгованості та актуальну суму простроченої заборгованості споживачі фінансових послуг можуть дізнатись у відділеннях АТ «Ощадбанк».

Перелік контактних даних кредитодавця, за якими приймаються звернення споживачів фінансових послуг щодо діяльності залученої колекторської компанії

Відповідальна особа за опрацювання звернень споживачів фінансових послуг щодо діяльності залученої колекторської компанії: Григоренко Олена
За детальною інформацією відносно залученої колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості Ви можете звернутися до відповідальної особи АТ «Ощадбанк» за обробку звернень споживачів фінансових послуг щодо залученої колекторської компанії за контактами вище. Адреса офісу: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г